Waarom alignment zo belangrijk is

In de boeddhistische traditie wordt onderscheid gemaakt tussen een verlicht, non-dualistisch bewustzijn en het dualistische bewustzijn. Op dit moment is ons bewustzijn dualistisch. Dat betekent dat we onderscheid maken tussen jou en mij, tussen goed en slecht. Doordat we zo naar de wereld kijken, ervaren we storende emoties. We ervaren verlangen en afkeer, jaloezie, woede en we beseffen niet dat er een non-dualistisch bewustzijn is. We handelen op basis van deze emoties (of we denken dingen, over anderen of onszelf) en daarmee bouwen we karma op.

Dit karma geeft ons een lichaam.

Vanuit dit perspectief is een lichaam altijd beperkt, want het komt voort uit onze dualistische blik en storende emoties. In het boeddhisme wordt heel mooi gezegd dat, zodra je je realiseert dat alles één is, je oplost in regenboog kleurig licht. Oftewel, je bereikt verlichting.

Zolang we dit nog niet hebben bereikt, lopen we rond in een lichaam. Op dit moment als mens.

Dit lichaam kan je gebruiken om goede daden te doen, te leren, te mediteren. Hoe beter je voor je lichaam zorgt, hoe beter het functioneert en kan doen wat jij wilt dat het doet, binnen de mogelijkheden van je huidige karma.

Ons lichaam steekt als een soort wonder in elkaar, maar bij iedereen is er wel iets dat minder goed functioneert. Een scheve ruggenwervel, een pijnlijke knie, een zwakke spijsvertering. Ons lichaam is asymmetrisch, waardoor de ene kant probeert te compenseren voor de andere kant, en bijna niemand staat als vanzelf helemaal recht. Bij stress krijgt de één hoofdpijn en de ander juist buikpijn.

In het lichaam worden veel ervaringen opgeslagen. Goede ervaringen openen het lichaam en slechte ervaringen zorgen voor blokkades, al dan niet zichtbaar aan de buitenkant. De één wordt misselijk in voorover buigen en de ander ervaart angst in het achterover buigen.

Alignment is een woord dat veel gebruikt wordt in yoga. Het betekent grofweg dat alle lichaamsdelen in de juiste verhouding tot elkaar in de yogahoudingen verkeren. De focus ligt op een open, stabiele middellijn door het lichaam, van de hielen tot aan de kruin. Het zorgt aan de buitenkant voor een gezond en stabiel lichaam, vrij van blessures. Op een energetisch niveau maakt het het lichaam vrij van obstakels waardoor energie meer kan gaan stromen.

De ontwikkeling van alignment gaat samen met lichaamsbewustzijn. Met de focus op de juiste houding en gevoel ontwikkelen voor de middellijn word je je bewust van waar je aandacht gemakkelijk naar toestroomt en waar je met je aandacht in je lichaam nauwelijks bijkomt. In plaats van gedachteloos rond te lopen, word je je ook bewust van hoe je beweegt. Uiteindelijk is je bewustzijn volledig aanwezig in het hele lichaam, van top tot teen, aan de voor- en achterkant. Daarbij wordt de aandacht in het hier en nu vastgehouden, en veranderen de houdingen van een fysieke oefening in een meditatie.

Het zorgt ook voor een betere balans in het emotionele welzijn, een alignment van de geest. Ik vergelijk alignment wel eens met het lichaam waterpas maken, of met het resetten van een vastgelopen programma. Zonder dat er veel wordt gepraat of nagedacht over de emoties die worden uitgebalanceerd, leidt de beoefening tot meer stabiliteit van geest.

Met de focus op alignment kun je vastgeroeste gewoonten, van soms verscheidene levens terug, gaan rechtzetten. Door gesprekken met een therapeut kun je via die weg gedrag veranderen. Door te mediteren kun je op een langere termijn diepgaande veranderingen teweeg brengen. Op de yogamat kun je op relatief korte termijn de lang opgeslagen storende emoties, gewoonten en angsten beginnen te transformeren.

Door het lichaam te zien als een wonder waarmee tegelijkertijd gewerkt kan worden, kunnen lichaam en geest elkaar positief beïnvloeden en zorgen voor een relatie als tussen twee goede vrienden. Wetend van elkaar wanneer iets niet serieus genomen hoeft te worden of wanneer een hartig woordje op zijn plek is. Vrienden die een leven lang leren van elkaar.